AZ ESDU HIVATALOS SZABÁLYA, ÉS SZABÁLYZATA A DANCESTAR 2016 ÉVI VERSENYSOROZATÁRA

1) DANCESTAR VERSENY

 • A DanceStar Versenysorozat része a DanceStar World Tour Minősítő Verseny és a DanceStar Finálé – a World Dance Masters.
 • A DanceStar Minősítő Versenyek minden évben más és más helyen kerülnek megrendezésre.       Valamennyi Minősítő versenyen a legjobbak jogosultságot szereznek a DanceStar Finálén – a World Dance Masters versenyen való részvételre.
 • A DanceStar World Tour Minősítő versenyek dátumai minden év szeptemberében kiírásra kerülnek. (ez a verseny év kezdetét jelenti)
 • Minden résztvevő a versenyen akinek sikerül kvalifikálni magát, a kapott pontszámai alapján „A” vagy „B” kategóriába fog kerülni.
 • A DanceStar Finalé – a World Dance Masters minden év májusában a horvátországi Porec-ben kerül megrendezésre.
 • Azok a versenyzők jogosultak részt venni a végső versenyen, akik valamelyik Minősítő versenyen megkapták a Verseny Engedélyt.
 • Minden egyes Minősítő verseny az ESDU jóváhagyásával és ellenőrzésével történik. Ez ad garanciát, hogy a legmagasabb technikai és rendezési feltételek mellett bonyolódjon le a verseny, amit az ESDU saját zsűri tagjai által minősít. Ez az összes DanceStar vesenyekre évrényes, mind a Minősítő mind a Finálé versenyére is.
 • Az egyetlen lehetséges mód hogy jogosultságot szerezz a DanceStar Fináléra az, hogy részt veszel a DanceStar Minősítő Versenyén.

2) RÉSZTVEVŐK

 • A DanceStar Minősítő Verseny nyitott minden amatőr és profi táncos számára.
 • Valamennyi iskola, klub, vagy külön szervezetnek joga van részt venni a Dance Star Minősítő Versenyén.
 • ESDU tagság nem kötelező ahhoz, hogy részt vehess a DanceStar Minősítő Versenyen, egyenlő esélyt ad mindenki számára akár tag akár nem.
 • Egy táncos ugyanazon kategóriában/ korcsoporton belül részt vehet szólóban, duóban. trióban, quartettben, vagy csoportban is, de csak a legjobb pontszámot veszik figyelembe.  A pontozás szabályai a 10-es pont alatt találhatók.
 • Fenntartjuk a jogot, hogy ellenőrizzük minden résztvevő életkorát, valamint a regisztrált táncosok számát az adott koreográfiában szereplők számával. Amennyiben a színpadon szereplők száma több mint az arra a produkcióra regisztrált, akkor a pénzbüntetés ugyanannyi lesz, mint abban a kategóriában lehetséges legtöbb táncos. (pl. ha a csoportos koreográfiához 6 táncos regisztrált, de a színpadon 8 táncos van, akkor ők abban a kategóriában lehető legtöbb táncos után fizetik a büntetést, ez esetben 12 táncos után. A formációknál a büntetés 26 táncos után fizetendő.)

3) DANCESTAR MINŐSÍTŐ VERSENY

 • A DanceStar World Tour Minősítő versenysorozat nyitott minden amatőr és profi versenyző előtt, aki azon részt kíván venni.
 • A regisztráció a versenyre csakis ONLINE a Regisztrációs weboldalon lehetséges.
 • A DanceStar Minősítő versenyen való részvétel az egyetlen mód, hogy bekerülhess és részt vegyél a DanceStar Finálén – a World Dance Masters versenyen, akár „A” akár „B” kategóriában.
 • Minden egyes versenyre való jelentkezésnek megvan a saját jelentkezési határideje és a maximális résztvevői létszáma. A regisztráció lezáródik amennyiben a nevezési határidő lejár, vagy a maximális résztvevői számot eléri.
 • Minden iskola, vagy táncos részt vehet egy vagy több DanceStar Minősítő versenyen.    Ha az adott koreográfia az egyik DanceStar Minősítő versenyen nem kap minősítést, vagy továbbjutási lehetőséget a DancesStar Fináléra, sem az „A” sem a „B” kategóriában, lehetősége van hogy javítson a produkción, a zsri pontszámai és szakmai értékelése alapján és egy másik DanceStar Minősítő versenyre beregisztráljon, és újra megpróbálja. Ez vonatkozik a „B“ kategóriából „A“ kategóriába jutásra is
 • Minden résztvevő többször is versenyezhet.

4) DANCESTAR FINÁLÉ – A (Top Class) ÉS B (Standard) CSOPORT

 • A DanceStar Minősítő versenyen elért pontszám alapján kerülhet a produkció az „A” vagy a „B” csoportba a Finálén.
 • A Verseny Engedélyt bejelentkezéskor be kell mutatni a DanceStar Finálén – A World Dance Masters versenyen.
 • Azon a koreográfián, ami megkapta a minősítést a minősítő versenyen, lehetőség van változtatni a DanceStar Fináléra.
  • Ezek a változtatások lehetnek:
   • A koreográfiának legfeljebb 20%-a változhat. A minősítő versenyhez képest a zsűri javaslatát és véleményét figyelembe véve fejlődhet, de az eredetileg előadott versenyszámnak megfelelően felismerhetőnek kell lennie.
   • Táncosokat nem lehet cserélni a csoport létszámán és korcsoportján belül. Ha szükség van változtatásra, arra írásbeli indoklásos engedélyt kell kérni az ESDU–tól, és az ESDU board így átteheti egy alacsonyabb kategóriába is.
   • Ha egy táncos szólóban versenyez egy adott korcsoportban, kérheti hogy egy magasabb korcsoportba tegyék át.
  • Ha a kvalifikált koreográfiában korcsoport vagy kategória( pl.létszám csökkenés miatt) változtatást végeztek a Fináléra, azt az Online regisztrációs oldalon egy formanyomtatványt kitöltve jelezni kell még a verseny előtt.
 • Ha egy versenyzőnek a saját országában nem rendeznek DanceStar Minősítő versenyt, akkor lehetősége van a DanceStar All other Countries (Minden más ország versenyzői versenyen) megszerezni a minősítést.
 • A DancesStar Finálé „A” kategóriájába való kvalifikációhoz 75 pontot kell elérni a maximális 120 pontból.

A DanceStar Finálé „B” kategóriájába való kvalifikációhoz 50 – 74 pont között kell lennie az elért pontszámnak.

5) AGE CATEGORIES/ KORCSOPORT BEOSZTÁSOK

 • A korcsoport beosztások a következők:
 1. MINI/ MINI: 4 – 8 éves
 2. CHILDREN/ GYERMEK: 9 – 11 éves
 3. JUNIORS/ IFJÚSÁGI: 12 – 15 éves;
 4. SENIORS/ FELNŐTT: 16 éves vagy idősebb
 • A táncos korának meghatározásában a születési határidő a DanceStar Finálé-a World Dance Masters verseny utolsó napja.
 • A MINI, GYERMEK, IFJÚSÁGI és FELNŐTT csoportoknál a legidősebb gyerek életkora határozza meg a korcsoportot.
 • Minden korosztály versenyezhet együtt.( Pl Mini korú versenyezhet egy felnőtt korúval is)

Korosztály besorolás 2017-ben:

 • A táncos MINI korosztályba tartozik, ha 2008.05.29. és 2013.05.28. között született (beleértve ezeket a dátumokat is). 4 – 8.99 évesig
  A tános CHILDREN/GYERMEK korosztályba tartozik, ha 2005.05.29. és 2007.05.28. között született (beleértve ezeket a dátumokat is). 9 – 11.99 évesig
  A tános JUNIOR/IFJÚSÁGI  korosztályba tartozik, ha 2001.05.29. és 2005.05.28. között született (beleértve ezeket a dátumokat is).  12 – 15.99 évesig                                                         A tános SENIOR/ FELNŐTT korosztályba tartozik, ha 2001.05.28. előtt született (beleértve ezeket a dátumokat is). 16 évestől.
 • Az ESDU –nak jogában áll ellenőrizni a táncosok életkorát a verseny napján, s ezt megfelelő dokumentummal (diákigazolvány, személyi igazolvány vagy útlevél) kell igazolni.

6) GROUPS /KATEGÓRIÁK:

 • Solo / szóló: 1 dancer / táncos
 • Duo/Trio/Quartet / duó, trió, quartett : 2/3/4 dancers / táncos
 • Group / csoport: 5-12 dancers / táncos
 • Formation / Formáció: 13 + dancers / táncos
 • Production number formation / Produkció szám formáció: 9 + dancers / táncos

7) DISCIPLINES/ KATEGÓRIÁK:

 • Művészi kategóriák:Ballet
  National/Folkloric Dance-Nemzeti néptánc
  Contemporary Modern-Kortárs modern tánc
  Lyrical-lírai tánc
  Jazz
  Musical Theater-Zenés színház (Musical)

  Tap

  Nyílt kategóriák:

  Open/ nyílt

  Acrobatic Dance/ Akrobatikus Tánc

  Production number/ Produkciós szám

  Utcai Táncok:
  Urban Dance Styles-Városi tánc stílus
  B-boying

  MTV

  FIGYELEM! Ha a koreográfiát nem a megfelelő kategóriába nevezték,  a zsűri 20 pontot fog levonni miatta. Kérjük mindenki biztos legyen abban hogy a megfelelő kategóriába nevezte a produkciókat. Példák és leírás található a katgóriákról: dancestar.org/disciplines

  Ha egy gyakorlat nem a megfelelő kategóriába versenyzik de a pontok alapján( a levonás után) eléri a megfelelő pontszámot a továbbjutáshoz a World Dance Masterre akkor a döntőre már automaikusan a megfelelő kategóriába lesz besorolva.

8) TIME LIMITS / IDŐ HATÁROK

 • Solo / Szóló: 1.00 – 2.00 min
  Duo/Trio/Quartet: 1.00 – 2.00 min
  Group / Csoporot: 2.00 – 3.00 min
  Formation / Formáció: 2.00 – 3.30 min
  Production Number: 3.00 min – 4.30 min

  • Az idő mérés az előadás határozott pontos kezdésétől a végéig tart.
  • Az időhatárba belefér 5 másodperces eltérés. Bármilyen más időhatár megszegése 20 pont levonással jár.

9) MUSIC/ ZENE

 • A zenét fel kell tölteni a Regisztrációs oldalon, amikor a táncot regisztrálják
 • A feltöltött zenének mp3 formátumúnak kell lennie
 • A zene feltöltésének határideje: legkésőbb 24 órával a verseny napja előtt
 • Amennyiben a zenét nem töltik fel a táncos nem fog tudni résztvenni a versenyen
 • 1 koreográfia = 1 mp3 file és 1 CD

10) SCORING SYSTEM / PONTOZÁS

(a) Technique / Technika: 40%
(b) Choreography / Koreográfia : 30%
(c) Level of performance /Az előadás színvonala: 15%
(d) Overall impression / Összhatás: 15%

 • Minden egyes zsűritag 1-10-ig pontoz minden kritériumot, így a legmagasabb adható pont egy zsűritagtól 40 pont. A maximum kapható pont 120
  • Minden táncot 3 zsűri pontoz, egy tartalék zsűritag mindig jelen van.
  • Az értékelés nem nyilvános, és végleges.
  • A verseny egy fordulós.
  • Amennyiben a zsűri úgy látja, hogy ugyanabban a kategóriában nagyobb számú jelentkezés volt, egy második fordulót is elrendelhet.
  • A verseny után a versenyzők megkaphatják a kapott pontszámaikat és megtudhatják a zsűri véleményét is a regisztrációs portálon.
  • Az összes koreográfia pontszáma és a hozzá tartozó megjegyzések a verseny befejezése után 7 nappal lesznek elérhetőek a regisztrációs portálon.
 • Azok a táncok, amelyek elérik a 75 pontot jogosultságot szereznek arra, hogy részt vegyenek a DanceStar Finálén-a World Dance Masters verseny „A” csoportjában.
 • Azok a táncok amelyek elérik az 50-74 közötti pontot, jogosultságot szereznek arra hogy részt vegyenek a DanceStar Finálén-a World Dance Masters verseny „B” csoportjában.
 • Amennyiben valamelyik táncos szeretne újabb próbát tenni magasabb pontokért, megteheti, ha részt vesz egy másik minősítő versenyen a DanceStar World Tour-nak.
 • Amennyiben a táncos az újabb próba után a másik versenyen alacsonyabb pontot ért el, a Fináléra az elért legtöbb pontot viheti magával.
 • Minden szólista táncos annyi koreográfiában táncolhat amennyiben szeretne, de ugyanabban a kategóriában a legmagasabb pontot elért koreográfia számít a Fináléba.
 • Minden duó-trió-quartett táncos annyi koreográfiában táncolhat amennyiben szeretne, de ugyanabban a kategóriában a legmagasabb pontot elért koreográfia számít a Fináléba.
 • A versenyen az első három helyezettet hirdetik ki, de az eredményhirdetés után a honlapon egyből elérhető a teljes eredménylista. www.dancestar.org

11) Díjak:

A Dancestar versenyeken az első három helyezett DanceStar Kupa díjazásban részesül.

 • Minden résztvevő kap digitális formában egy emléklapot, mely a verseny után letölthető a regisztrációs portálról
 • Minden helyezésért kapnak a részvevők digitális formában oklevelet, amely letölthető verseny után a regisztrációs portálról.

12) SPECIAL AWARD/ KÜLÖNDíJAK

 • Különdíjakat adnak az összes Dancestar World Tour versenyen. Három különböző típusú különdíjat:
  o A legjobb férfi tehetség 300 euro díjazásban részesül
  o A legjobb női tehetség 300 euro díjazásban részesül
  o A legjobb koreográfia táncos csomagot nyer a a DanceStar Finalre (szállás árát nem tartalmazza)
  • A bírók bármely kategóriában nyújtott kiemelkedő teljesítményre adhatnak „speciális különdíjakat”.

13) GENERAL RULES / ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 • Amikor regisztrálsz a versenysorozatra egyben azt is jelenti, hogy elfogadod az ESDU szabályait és szabályzatát.
 • Minden iskolából egy képviselő elérhető kell, hogy legyen hátul a színfalak mögött, legalább 5 táncszámmal a sajátjuk előtt.
 • Iskolaigazgatók, edzők nem léphetnek a színpadra, nem adhatnak instrukciókat, jeleket a táncosoknak az előadásuk alatt.
 • Az egyes tánciskolák saját maguk felelősek bármilyen sérülés vagy baleset miatt, és kell, hogy saját biztosítással rendelkezzenek.

Az alábbi szabályok megszegéséért 20 pont levonás jár:
Ha nem megfelelő zenét készítenek elő.
Ha túl sok változtatás van a már minősített koreográfiában.
Ha az előadás hosszúsága meghaladja a megengedett 5 másodperces időtúllépést.

Ha a gyakorlat nem megfelelő kategóriába lett nevezve

 • Minden tánciskola képviselőjének lehetősége lesz részt venni egy találkozón, ahol a verseny programjáról és bármilyen esetleges változásról lesz majd szó.
 • Edzők, segítők vagy akár a nézőközönségből azok, akik nem megfelelőképpen viselkednek, megrovásban részesülnek.
 • Bármelyik iskola, táncos, tanár kizárható a versenyből, ha nem a megfelelőképpen viselkedik.
 • Videofelvétel, fotók készítése a verseny alatt nem megengedett, a szervezők által készített video és fotok megvásárolhatók a versenyhelyszínen.
 • Minden kategóriában eredeti koreográfiákat várunk.
 • Akrobatikus elemnek számít a tipikus gimnasztikai és nem táncos elem pl. szaltó és a flick-flack. Ugrás és emelés nem tartozik ebben, és kivételt képeznek a szabályban.
 • Akrobatikus és gimnasztikus elemek csak megfelelően előadva, a koreográfia részeként lehetnek jelen, de nem uralhatják a koreográfiát.
 • Az előadás megadott sorrendben zajlik, ezen csak kivételes esetben lehet változtatni, ha valaki úgy látja, hogy átöltözés miatt több időre van szükség, kérjük, előre jelezze ezt a következő e-mailen: office@esdu.org
 • A start lista egy héttel a verseny előtt ki lesz hirdetve a regisztárciós portálon.
 • Színpadra lépést meg kell ejteni rögtön azután, hogy bemondták a produkció rajtszámát, azonnal be kell állni a kezdő pozícióba és az előadás végén a meghajlás után minél előbb el kell hagyni a színpadot.
 • A táncruhák, a zene és az előadás stílusának a jó ízlés határain belül kell, hogy legyenek, ezzel is éreztetni a jó versenyszellemet.
 • Bármilyen kiegészítő eszköz megengedett, ha azt gyorsan fel tudják állítani a színpadon és ugyanolyan gyorsan le is tudják szedni.
 • Saját fény effektusok vagy bármilyen tűz használata szigorúan tilos!
 • A kreativitás, az eredetiség, a mozgalmasság a színpad használat, mind fontos szerepet játszik az előadás megítélésében.
 • A koreográfiának az előadó korának és tudásának megfelelő legyen.
 • Egyéni pontszámok csak a szóló kategóriában adhatók. Minden más esetben a résztvevő táncosok együttes előadását, mint egy egész kerül pontozásra.
 • A duó és a trió koreográfiánál a táncosok egységére, szinkronjára figyeljenek oda a vezetők.
 • Élő zene (ének) csak a Production number kategoriában megengedett.

Az iskolák/klubok igazgatóikat szeretettel meghívjuk a hivatalos megnyitóra, tanári megbeszélésekre, és a díjátadó ünnepségre is.

 14) ENTRY/STARTING FEES/ NEVEZÉSI DÍJAK

 • Ahhoz hogy nevezni lehessen regisztrálni kell az Online portálon, ha regisztráltál az oldal automatikusan kiszámolja a nevezési és a regisztrációs díjat és segítséget ad ahhoz is, hogy hogyan kell befizetni azt.
 • A nevezési díjak táncosonként, tánconként lesznek számolva.
 • Minden táncosnak egyszeri regisztrációs díjat 12 EURO-t  kell befizetni az egész versenyidényre amivel jogot kap arra, hogy részt vegyen az összes minősítő versenyen és a DanceStar Final-en.
 • Amennyiben valaki mégsem vesz részt a versenyen, a regisztrációs díjat nem kapja vissza.
 • Amikor minden táncos beregisztrált és a díjak be lettek fizetve és a zene fel lett töltve, akkor a táncos, vagy az iskola e-mailben fogja megkapni a Verseny Engedélyt.
 • Csak az a táncos vehet részt a versenyeken, akinek van Verseny Engedélye.

15) PENALTY FEES/ BÜNTETÉSI DíJAK

  • Bármilyen változtatás azokban a táncokban, amiket már regisztrált a versenyre, 3 € pótdíjat kell fizetni abban az esetben, hogyha a változtatás változást eredményez a start listában. Azaz ha benevezel egy koreográfiát formációba és azt át kell tenni csoportba.
  • Bármely olyan koreográfiáért, amit a nevezési határidő lejárta után kell hozzátenni a strartlistához, 3 € büntetési díjat kell fizetni.
  • A büntetésidíjat ki kell fizetni ahhoz, hogy valaki megkapja a “rajtengedély”
   Abban az esetben amennyiben a büntetési díjat nem fizetik meg a versenyre érkezés előtt, akkor ki lehet fizetni a versenyhelyszínen a regisztrációnál. Csak a büntetés kifizetése után, kapják meg a táncosok a “rajtengedélyt“ és csak utána tudnak versenyzeni.

Készítette2016  EOL Solutions doo és a European Stardance Union (ESDU) által. Minden jog fenntartva. A dokumentum semelyik része, semmilyen módon nem sokszorosítható vagy másolható beleértve  a verseny formátumát, a pontozó lapokat  vagy a verseny koncepcióját,  az EOL Solutions d.o.o és az ESDU írásos beleegyezése nélkül. A DanceStar World Tour, DanceStar Finals – World Dance Masters, DanceStar Urban Chapter, DanceStar Croatia, DanceStar Austria, DanceStar Romania, DanceStar Brazil, DanceStar Slovakia, DanceStar Hungary-t szerzői az EOL Solutions d.o.o and the ESDU.